Polityka prywatności aplikacji mobilnej

Niniejszy dokument opisuje politykę prywatności aplikacji mobilnej “Przystanki.pl (Kiedy Pojadę)” dalej “Aplikacja”, będącej częścią serwisu kiedypojade.pl (dalej “Usługodawca”).

1. Aplikacja może uzyskać dostęp do następujących uprawnień na urządzeniu mobilnym:

1.1. informacji o położeniu (w przypadku używania map i wyszukiwania przez użytkownika przystanków w pobliżu)

1.2. pamięci wewnętrznej (na potrzeby zapisania danych Aplikacji na urządzeniu)

W zależności od aplikacji mobilnej, uprawnienia aplikacji można odwołać przez zmianę ustawień systemowych na urządzeniu lub odinstalowanie aplikacji.

2. Zbieranie danych przez Aplikację:

2.1. Aplikacja nie przechowuje żadnych danych osobowych, które mogłyby umożliwić osobie trzeciej identyfikację konkretnego użytkownika Aplikacji.

2.2. Anonimowe dane dotyczące aktywności użytkowników w Aplikacji mogą być zbierane i przetwarzane przez Usługodawcę do celów statystycznych.

2.3. W celu podnoszenia jakości świadczonych usług, w momencie wystąpienia błędu w Aplikacji mogą zostać zebrane dane dotyczące opisu błędu, stanu aplikacji, szczegółów urządzenia mobilnego.

3. W przypadku braku zgody na niniejszą politykę prywatności nie instaluj Aplikacji lub ją odinstaluj.

Zastrzegamy sobie prawo zmiany Polityki Prywatności poprzez opublikowanie nowej Polityki Prywatności na stronie https://kiedypojade.pl/privacy-policy.html